خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
92/04/29 15:15
شناسه خبر : 12484

درباره ی ما

پایگاه اطلاع رسانی جهانگیریه توسط تعدای از جوانان جهت انتشار اخبار و رویداد های شهرستان بستک ، هرمزگان و ملی راه اندازی گردید. از همه مردم شهرستان بستک و شهر های همجوار به جهت استفاده از این پایگاه اطلاع رسانی تشکر و قدر دانی می گردد. آدرس الکترونیکی پایگاه:   شهرستان بستک در یک نگاه ...

پایگاه اطلاع رسانی جهانگیریه توسط تعدای از جوانان جهت انتشار اخبار و رویداد های شهرستان بستک ، هرمزگان و ملی راه اندازی گردید.

از همه مردم شهرستان بستک و شهر های همجوار به جهت استفاده از این پایگاه اطلاع رسانی تشکر و قدر دانی می گردد.

آدرس الکترونیکی پایگاه:

 

شهرستان بستک در یک نگاه