خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
92/08/12 15:12
شناسه خبر : 23848

مشاهیرشهرستان بستک

مشاهیرشهرستان بستک:   شیخ محمد بستکی مصطفی خان محمد تقی خان محمد رضا خان محمداعظم خان غیرت بستکی ملا محمد نامی محیا بستکی عبدالرحمان فرامرزی احمد فرامرزی احمد حبیبی حاجی جعفر پالاش حسن فرامرزی مجرم بستکی فایز بستکی همت بستکی عبدالقادر بستکی محمد سعید بستکی هادی خان بستکی عبدالنور بن هادی خان شیخ حسن بستکی […] ...

مشاهیرشهرستان بستک:

 

 • شیخ محمد بستکی
 • مصطفی خان
 • محمد تقی خان
 • محمد رضا خان
 • محمداعظم خان
 • غیرت بستکی
 • ملا محمد نامی
 • محیا بستکی
 • عبدالرحمان فرامرزی
 • احمد فرامرزی
 • احمد حبیبی
 • حاجی جعفر پالاش
 • حسن فرامرزی
 • مجرم بستکی
 • فایز بستکی
 • همت بستکی
 • عبدالقادر بستکی
 • محمد سعید بستکی
 • هادی خان بستکی
 • عبدالنور بن هادی خان
 • شیخ حسن بستکی
 • محمدرفیع‌خان
 • احمد خان بزرگ
 • عبدالرزاق مشایخی آگاه
 • معروف
 • عبدالواحد راستی
 • ملای ارباب
 • شیخ عبدالسلام خنجی