خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
92/11/26 13:15
شناسه خبر : 39294

گزارش تصویری :فرش خاکی در سواحل هرمزگان

...