دوشنبه, 18 آذر , 1398
  • در اين نشست سفير ايران در امارات ، نماينده ولي فقيه در سفارت ايران ، سرپرست مدارس ايران در امارات متحده ، رئيس مجمع خيرين امارات و شيخ عبدالله انصاري نماينده شهرستان بستك مسئول جذب و هماهمنگي با خيرين امارات متحده و مهمان ويژه اين مراسم دكتر كه فاني وزير آموزش و پرورش بود . ...

سلام نشر خبر http://amoozeshnet.ir/fa/123/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C / / /