پنج شنبه, 19 تیر , 1399
  • مدیر اداره جهاد کشاورزی بستک گفت: هر ساله کشت گندم در این شهرستان از آبان ماه شروع و تا نیمه اول اذرماه ادامه می یابد . ...

سلام نشر خبر http://amoozeshnet.ir/fa/123/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C / / /