یکشنبه, 28 دی , 1399
  • معاون فرماندار بستک در جشن روز زن عنوان کرد:
    معاون فرماندار بستک در جشن روز زن عنوان کرد: راه اندازی انجمن های مردم نهاد توسط بانوان در سطح شهرستان، سبب تحرک و پویایی بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی، ورزشی و.... شده است. ...
  • امام جمعه شهرستان بستك:
    امام جمعه شهرستان بستک تاکید کرد: مردم اجازه نخواهند داد که انقلابی که دستاورد خون هزاران شهید است با انجام ناهنجاری های اجتماعی توسط شیفتگان فرهنگ غرب، آسیبی ببیند زیرا مردم خوب می دانند که هنجارشکنان، فرهنگ غیردینی را بر فرهنگ دینی ترجیح داده اند. ...

سلام نشر خبر http://amoozeshnet.ir/fa/123/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C / / /