سه شنبه, 6 اسفند , 1398
  • در روز های گذشته بانکها اعلام کردند برای کاهش نرخ سود بانکی از 20 درصد به 18 درصد توافق شده است، اما رئیس شورای عالی هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرد، در حال حاضر کاهش نرخ سود منتفی شده است، بنابراین ادعای کاهش نرخ سود بانکی دو روز هم نتوانست دوام بیاورد. ...

سلام نشر خبر http://amoozeshnet.ir/fa/123/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C / / /