دوشنبه, 7 بهمن , 1398
  • معرفی شهرستان بستک : بستک از شهرهای  استان هرمزگان، در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد که از شمال و غرب به  استان فارس و از شرق و جنوب به استان هرمزگان متصل است به این صورت که  شهرستان بستک از شمال به  لارستان، از جنوب به شهرستان گاوبندی و شهر ستان بندر لنگه، از مغرب به شهرستان لامرد، و از سمت مشرق به […] ...

سلام نشر خبر http://amoozeshnet.ir/fa/123/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C / / /