سه شنبه, 8 مهر , 1399
  • عدم اجرای مصوبه صندوق توسعه ملی مبنی بر افزایش تقسیط وام های واحدهای تولیدی مناطق محروم به ۱۰ سال و کاهش جریمه دیرکرد به ۱۰ درصد، توسط بانک عامل، ۳۲ مرغداری غرب هرمزگان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. ...

سلام نشر خبر http://amoozeshnet.ir/fa/123/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C / / /