پنج شنبه, 7 اسفند , 1399
  • در جنوب همه چیز وارونه است، به هرکس بگوییم پایتخت اقتصادی کشور کجاست بی درنگ می گوید بندرعباس، اما استان هرمزگان چقدر از این عنوان سود می برد؟ ...

سلام نشر خبر http://amoozeshnet.ir/fa/123/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C / / /